Priser

Type medlemskapAdm.gebyrPris per mnd eller hendelse
Ordinært medlemskap, 12 mnd. bindingstid250kr 429,00
Student 12.mnd bindingstid250kr 399,00
Ordinært medlemskap, 6 mnd. bindingstid250kr 479,00
Uten bindingstid250kr 529,00
Pensjonist 12 mnd inkludert 3 mnd frys ved behov250kr 379,00
Ufør (egne betingelser gjelder)250kr 330,00
Innebandy 12 måneder250kr 350,00
Offshore-avtale 12 måneder,tren 12 mnd og betal for 6.
(egne betingelser)
250kr 230,00
Nøkkelkort250-


Andre tjenesterAnnetPris
Drop-in trening per gang kr 150,00
Maxpuls-test kr 200,00
Tanita-vekt måling kr 200,00
Fitnesspakke (Tanita-vekt, testing og program) kr 500,00
Nøkkelkort, nytt kort kr 250,00


Ved innmelding regner systemet sammen resten av inneværende måned pluss neste måned samlet, da det betales forskuddsvis. Du vil derfor få en større sum ved første gangs betaling, enn hva som blir vanlige månedlige avdrag.

Oppsigelsen skal skje skriftlig ved oppmøte eller ved mail. Du skal motta en bekreftelse på at oppsigelse er mottatt og registrert.

Bli medlem

Sport og Trim

et førstevalg når det gjelder aktivitet og trivsel innenfor trening

Bli medlem