Oppsigelse og frys av medlemskap

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 1 mnd regnet fra første månedsskifte etter oppsigelse er mottatt. Oppsigelsen skal skje skriftlig ved mail. Du skal motta en bekreftelse på at oppsigelse er mottatt og registrert.


Frys

En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:

  • Sykdom som er dokumentert med legeattest som medfører at man ikke kan være fysisk aktiv.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan, ellers ønsker å trene.
  • Utstasjonering ved jobb, militærtjeneste eller studier lengre enn 30 km unna.

Frys av kontrakt gjelder minimum 1 mnd - max 12 mnd. Kontraktens bindingstid forskyves med like mange mnd. det gis fritak for. Frys gis kun for hele måneder.(dvs fra 01. til 30./31.)


Seniorfrys

  • Er du senior kan du fryse medlemskapet i 3 mnd. Dette gjelder kun for hele måneder(01. til 30./31.)

All frys må være levert og registrert før den 01. i mnd før du ønsker frys (min.30 dager før) dersom du skal få registrert frys den aktuelle frys mnd.

Har du spørsmål angående oppsigelse og frys-betingelser, send oss gjerne en epost til  medlem@sportogtrim.no

Sport og Trim

Med fokus på folkehelse og trening

Bli medlem