Oppsigelse og frys av medlemskap

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 1 mnd regnet fra første månedskifte etter oppsigelse er mottatt. Oppsigelsen skal skje skriftlig ved oppmøte eller ved mail. Du skal motta en bekreftelse på at oppsigelse er mottatt og registrert.


Frys

En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:

  • Sykdom som er dokumentert med legeattest som medfører at man ikke kan være fysisk aktiv.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan, ellers ønsker å trene.
  • Utstasjonering ved jobb, militærtjeneste eller studier lengre enn 30 km unna.

Frys av kontrakt gjelder minimum 1 mnd - max 12 mnd. Kontraktens bindingstid forskyves med like mange mnd. det gis fritak for.


Seniorfrys

  • Er du senior kan du fryse medlemskapet i 3 mnd.


All frys må være levert og registrert før den 01. i mnd dersom du skal få registrert frys den aktuelle frys mnd.

Har du spørsmål angående oppsigelse og frys-betingelser, send oss gjerne en epost til medlem@sportogtrim.no

medlem@sportogtrim.no

Sport og Trim

et førstevalg når det gjelder aktivitet og trivsel innenfor trening

Bli medlem